Shaolin formagyakorlatok

Shaolin lianhuan quan
少林连环拳
(Lánc ököl)

Shaolin gongfu quan
少林功夫拳
(Kungfu ököl)

Shaolin xiao hong quan
少林小洪拳
(Kis árvíz forma)

Shaolin tong bi quan
少林通臂拳
(Nagy áthatoló-kar forma)

Shaolin wu bu quan
五步拳
(Öt állás forma)